SELÜLOZİK

SELLÜLOZİK DOLGU VERNİK 

Çabuk kuruma özelliğine sahip kolaylıkla zımparalanabilen dolgu verniğidir. Her türlü ahşap yüzey üzerinde astar olarak kullanılır. 1 Kg Kral Sellülozik Dolgu Verniği (Pistole için) 0,5 Kg Kral selülozik tiner ile inceltilir. Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü yağdan tozdan ve kirden arındırılmış olması gerekir. Yüzey zımparalanarak düzgünleştirilerek Kral Sellülozik Dolgu Verniği uygulanır. Uygulamada katlar arasında 15-20 dakika beklemede ve ilk kat uygulamasında daha ince malzeme kullanılmasında yarar vardır. 1 Kg Kral Sellülozik Dolgu Vernik ile tek katta 7-8m2 yüzey verniklenebilir.

SELLÜLOZİK PARLAK VERNİK

Sellülozik esaslı, çabuk kuruyan, dolgun bir yüzey veren parlak verniktir. Her türlü ahşap yüzey üzerine uygulanabilir. 1 Kg Sellülozik Parlak Vernikle tek katta 8-10m2 yüzey verniklenebilir. 1 Kg Parlak Vernik (Pistole ilk uygulamada), 0,500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik Parlak Vernik, dolgu verniği uygulanmış yüzeylere +5°C ile +30°C arasında uygulanmalıdır. Nemli ortama yapılan uygulamalarda retarder kullanılması gerekmektedir. ilk kuruma 20°C’de 10-15 dakika istifleme kuruması yaklaşık 2-2,5 saattir.

SELÜLOZİK MAT VERNİK

Sellülozik esaslı son kat mat verniktir. Mobilya sanayiinde her türlü ahşap yüzeyi dış etkenlere karşı korumak üzere kullanılır. 1 Kg Mat Vernik ile tek katta 8-10m2 yüzey verniklenebilir. 1 Kg Mat Vernik (Pistole ile uygulamada), 0,500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile incetilir. Sellülozik Mat Vernik; Sellülozik dolgu verniği yeya Poliüretan dolgu verniği ile astarlanmış ve zımpara yapılmış yüzeylere, iki veya üç kat uygulanmalıdır. Uygulama pistole veya perde makinası ile +5°C ile +30°C arasında yapılmalıdır. Nemli ortamlarda yapılan uygulamalarda % 1-1,5 retarder katılması gerekir.

SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK

Sellülozik esaslı son kat ipek mat verniktir. Mobilya sanayiinde her türlü ahşap yüzeyi dış etkenlere karşı korumak üzere kullanılır. 1 Kg İpek Mat Vernik ile tek katta 8-10m2 yüzey verniklenebilir. 1 Kg İpek Mat Vernik (Pistole ile uygulamada) 0,500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik İpek Mat Vernik; Sellülozik dolgu verniği veya Poliüretan dolgu verniği ile astarlanmış ve zımpara yapılmış yüzeylere, iki veya üç kat uygulanmalıdır. Uygulama pistole veya perde makinası ile +5°C ile +30°C arasında yapılmalıdır. Nemli ortamlarda yapılan uygulamalarda % 1-1,5 retarder katılması gerekir.

SELÜLOZİK SURFAZER

Selülozik esaslı yüksek doldurma gücüne sahip kolaylıkla zımparalanabilen astar boyasıdır. Mobilya sanayiinde her türlü ahşap yüzey üzerine kullanılır. 1 Kg Sellülozik Astar Boya ile tek katta 10-12m2 yer astarlanabilir. Uygulamada pistole veya perde makinesi kullanılması tavsiye edilir. 1 Kg Astar Boya (Pistole için) 0,5 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü yağdan tozdan ve kirden arındırılmış olması gerekir. Uygulama yapıldıktan sonra dokunma kuruması 10-15 dakika, Zımpara kuruması ise 2-3 saattir. Bu aşamadan sonra yüzey son kat boyaya hazır duruma gelir.

SELÜLOZİK BOYA

Sellülozik esaslı çabuk kuruyan parlak son kat boyasıdır. Mobilya sanayinde ve her türlü ahşap yüzeyde kullanılır. 1 Kg boya ile tek katta 10-12m2 yer boyanabilir. Boyama işleri genellikle pistole ve perde makinası ile yapılır. 1 Kg SELLÜLOZİK BOYA, (Pistole ile uygulamada) 0,500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik boya uygulandıktan sonra ilk kuruması için 15-20 dakika beklenmeli, son kuruma için ise bir gün sonraya bırakılmalıdır. Uygulanacak yüzey tamamen kuru, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Sellülozik Beyaz Boya inceltildikten sonra astarlanmış yüzeye kalın tek kat yerine durumuna göre 2 veya 3 kat atılırsa daha iyi sonuçlar alınır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmesi doğru olur. Fırça ile uygulama iyi sonuçlar vermez. Nemli ortamlarda boyaya % 1-1,5 retarder katılması uygulamacı için işi kolaylaştırır.

SELÜLOZİK MAT BOYA

Sellülozik esaslı çabuk koruyan mat son kat boyasıdır. Mobilya sanayinde ve her türlü ahşap yüzeyde kullanılır. 1 Kg boya ile tek katta 10-12m2 yer boyanabilir. Boyama işleri genellikle pistole ve perde makinası ile yapılır. 1 Kg SELLÜLOZİK MAT BOYA (Pistole ile uygulamada) 0,500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik Mat Boya uygulandıktan sonra ilk kuruması için 15-20 dakika beklenmeli, son kuruma için ise bir gün sonraya bırakılmalıdır. Uygulanacak yüzey tamamen kuru, kir ve yağdan arındrılmış olmalıdır. Sellülozik Mat Boya inceltildikten sonra astarlanmış yüzeye kalın tek kat yerine durumuna göre 2 veya 3 kat atılırsa daha iyi sonuçlar alınır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmesi doğru olur. Fırça ile uygulama iyi sonuçlar vermez. Nemli ortamlarda boyaya % 1-1,5 retarder katılması uygulamacı için işi kolaylaştırır.

SELÜLOZİK İPEK MAT BOYA

Sellülozik esaslı çabuk kuruyan ipek mat son kat boyasıdır. Mobilya sanayinde ve her türlü ahşap yüzeyde kullanılır. 1 Kg boya ile tek katta 10-12m2 yer boyanabilir. Boyama işleri genellikle pistole ve perde makinası ile yapılır. 1 Kg SELLÜLOZİK İPEK MAT BOYA, (Pistole ile uygulamada) 0.500 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik ipek mat boya uygulandıktan sonra ilk kuruması için 15-20 dakika beklenmeli, son kuruma için ise bir gün sonraya bırakılmalıdır. Uygulanacak yüzey tamamen kuru, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Sellülozik İpek Mat Boya inceltildikten sonra astarlanmış yüzeye kalın tek kat yerine durumuna göre 2 veya 3 kat atılırsa daha iyi sonuçlar alınır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmesi doğru olur. Fırça ile uygulama iyi sonuçlar vermez. Nemli ortamlarda boyaya %1-1.5 retarder katılması uygulamacı için işi kolaylaştırır.

SELÜLOZİK İTALYAN RENKLERİ

Sellülozik esaslı çabuk kuruyan renkli son kat verniğidir. Mobilya sanayiinde ve her türlü ahşap yüzey üzerinde kullanılır. 1 Kg Sellülozik İtalyan Rengi ile inceltmeye bağlı olarak tek katta 8-10m2 yüzey verniklenebilir. 1 Kg Sellülozik İtalyan Rengi (Pistole için) 0,5 Kg Kral SELLÜLOZİK TİNER ile inceltilir. Sellülozik İtalyan Rengi uygulanacak yüzey tozdan kirden ve yağdan iyice temizlenmeli, nemli ortamlarda % 1-1,5 Retarder ilave edilmelidir. Kesinlikle pistole ve perde makinesi kullanılmalıdır. Fırça ile uygulama iyi sonuçlar vermez. Sellülozik İtalyan Rengi uygulandıktan sonra 15-20 Dakika sonra ilk kurumasını 2-3 saat sonra da son kurumasını yapar.