SENTETİK

SENTETİK ASTAR BOYA


Hava kurumalı sentetik reçine esaslı astar boyasıdır. Görünüşü mat ve düzdür. 1 Kg. Sentetik astar boya ile tek katta 5m2 yer astarlanabilir. Kral Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Toz kuruması (20°C) 1-2 saattir. Zımpara kuruması 4-5 saattir. Uygulanacak ahşap yüzeyler yağ kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. İlk astarlamadan sonra yüzeylere yoklama mavcunu çekilir ve kuruduktan sonra zımparalanır. Zımparalanmış ve tozu alınmış yüzeye Sentetik Astar Boya ikinci kat astar olarak uygulanır. Yüzeyin durumuna göre ikinci astar zımparalanıp, Sentetik Son Kat Boya uygulaması yapılır.


SENTETİK SON KAT BOYA

Sentetik son kat boya iç ve dış cephelerde kullanılan parlak son kat boyadır. Ahşap metal ve her türlü inşaat malzemesi üzerinde kullanılır. Sentetik tinerle inceltilir. Metal yüzeylere uygulanmadan önce metal yüzey tinerle yağ ve kirden arındırılır. Sonra üzerine antipas boya uygulandıktan sonra sentetik son kat boyaya hazır hale getirilir. 1 Lt sentetik son kat boya ile tek katta 12m2 yüzey boyanabilir. İkinci katı uygulamak için 24 saat beklenmelidir.

SENTETİK ANTİPAS


Hava kurumalı sentetik reçine esaslı pas önleyici boyadır. Görünüşü mat ve düzdür. 1 Kg. Kral Sentetik antipas ile tek katta 5m2 yer astarlanabilir. Kral Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Toz kuruması (20°C) 1-2 saattir. Zımpara kuruması 4-5 saattir. Uygulanacak ahşap yüzeyler yağ kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin durumuna Kral Sentetik Astar ve Kral Sentetik Son Kat Boya uygulaması yapılır.


PARKE CAM CİLA

Üretan esaslı tek bileşikli parlak görünüm veren parke verniğidir. Her türlü ahşap üzerinde parke, karo ve mozaik üzerine oldukça parlak çizilme ve darbelere dayanıklı, esnek bir film oluşturarak yüzeyi dış etkilere karşı korur. Film kalınlığına bağlı olarak, 0.850 Kg. yat verniği ile tek katta 3-5m2 yer verniklenebilir. Sentetik Tiner ile = %10 inceltilmelidir. Toz kuruması (20°C’de) 3-4 saat sonraki ilk 24 saatten sonra üzerinde işlem yapılabilir. 3 veya 4 gün sonra fiziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanabilir. Kuru ve düzgün yüzeydeki toz ve kir iyice temizlenmeli, varsa budak yerleri sellülozik tinerle silinmelidir. Eski vernik bulunan yerler zımparalanarak tamamen temizlenmelidir. İlk kat vernik %15 inceltilerek yüzeye iyice nüfus etmesi sağlanmalıdır. 2. ve 3. katlar inceltilmeden 24 saat ara ile uygulanmalıdır.

PARKE DOLGU VERNİĞİ

Çabuk kuruyan kolay zımparalanan dolgu verniğidir. Görünümü mattır. 1 Kg. Parke dolgu verniği ile tek katta 5m2 yüzey verniklenebilır. Kral Selülozik Tiner ile inceltilmelidir. Toz kuruması (20°C) 10-15 dakikadır. Zımpara kuruması 1-1,5 saattir. Parke dolgu verniği parke cam cila veya sentetik yat verniğinin uygulanacağı tüm yüzeylerde ahşap mobilyalar üzerinde uygulanır. Ahşap yüzeyin gözeneklerini doldurarak son kata hazır duruma gelmesini sağlar. Uygulanacak yüzey yağ ve kirden arındınlmış olmalıdır. sellülozik Tiner ile inceltilen dolgu verniği ahşap üzerine uygulanır.

YAT VERNİK

Üretan esaslı tek bileşikli parlak görünüm veren yat verniğidir. Her türlü ahşap üzerinde parke, karo ve mozaik üzerine oldukça parlak çizilme ve darbelere dayanıklı, esnek bir film oluşturarak yüzeyi dış etkilere karşı korur. Film kalınlığına bağlı olarak, 0.850 Kg. yat verniği ile tek katta 3-5m2 yer verniklenebilir. Sentetik Tiner ile = %10 inceltilmelidir. Toz kuruması (20°C’de) 3-4 saat sonraki ilk 24 saatten sonra üzerine işlem yapılabilir. 3 veya 4 gün sonra fiziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanabilir. Kuru ve düzgün yüzeydeki toz ve kir iyice temizlenmeli, varsa budak yerleri sellülozik tinerle silinmelidir. Eski vernik bulunan yerler zımparalanarak tamamen temizlenmelidir. İlk kat vernik %15 inceltilerek yüzeye iyice nüfus etmesi sağlanmalıdır. 2. ve 3. Katlar inceltilmeden 24 saat ara ile uygulanmalıdır.

KLASTEX AHŞAP KORUYUCU

Alkit esaslı saten matlıkta görünüm veren dekoratif ahşap koruyucudur. Her türlü ahşap üzerinde cephe kaplamasında bahçe mobilyasının korunmasında kullanılır. İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo pistole ile 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Tahtanın emiciliğine bağlı olarak 18-20 saatte kurur. Tahta nemi %18 den fazla olmamalıdır. Tahtanın cinsine bağlı olarak 2 katta 1 litre ile 5-14m2 yüzey boyanabilir.